processing...
Họ và tên:
Huỳnh Thị Cẩm Nương Cẩm Nương
Cơ quan / Đoàn thể:
Các cơ quan báo đài Thành phố
Đơn vị công tác:
Báo Tuổi Trẻ

Loại:
Video clip
Ngày nộp:
2023-08-09 22:03:44

Tuyên truyền nghị quyết 98 cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM

Ngày 1-8-2023, Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM bắt đầu có hiệu lực, thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 ban hành ngày 24-11-2017 hiện không còn phù hợp. Không chỉ người dân TP.HCM mà người dân cả nước, đặc biệt là các tỉnh ở vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long cũng mong muốn tìm hiểu về Nghị quyết 98 và mong Nghị quyết 98 sớm thực thi để TP.HCM bứt phá, tạo động lực phát triển cho các vùng khác, tiếp tục là đầu tàu kinh tế dẫn dắt cả nước.

Video


Bài thuyết trình

 NỘI DUNG THUYẾT MINH BÀI DỰ THI NGHỊ QUYẾT 98/2023/QH15

1.Bối cảnh:

Ngày 1-8-2023, Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM bắt đầu có hiệu lực, thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 ban hành ngày 24-11-2017 hiện không còn phù hợp. Không chỉ người dân TP.HCM mà người dân cả nước, đặc biệt là các tỉnh ở vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long cũng mong muốn tìm hiểu về Nghị quyết 98 và mong Nghị quyết 98 sớm thực thi để TP.HCM bứt phá, tạo động lực phát triển cho các vùng khác, tiếp tục là đầu tàu kinh tế dẫn dắt cả nước.

2.Mục đích:

Đưa thông tin nhanh chóng đến người dân, các cơ quan chức năng cả nước trước thời điểm Nghị quyết 98/2023/QH15 có hiệu lực để nắm bắt, thực thi qua nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo với những hình ảnh, âm thanh sống động để tiếp cận công chúng nhanh chóng và thuận tiện: Video, đồ họa (Infographic) trên Báo Tuổi Trẻ Điện tử (Tuổi Trẻ Online).

3.Kết quả: Lượng người xem video “Nghị quyết mới là động lực để TP.HCM bứt phá” và đồ họa Nghị quyết 98 rất cao. Điều này chứng tỏ nhiều người dân rất quan tâm đến nội dung của Nghị quyết 98, đồng thời cách chọn lọc thông tin, hình ảnh và hình thức tuyên truyền qua video, đồ họa (Infographic) đã mang lại hiệu quả cao.

Nhóm tác giả thực hiện: Nguyễn Phan – Phúc Huy – Thùy Mai – Sanh Tài – Hồng Đức – Thái Thành – Quốc Huy