processing...
Họ và tên:
Trần Hồng Ân
Cơ quan / Đoàn thể:
Các cơ quan báo đài Thành phố
Đơn vị công tác:
Tạp chí Khoa học phổ thông

Loại:
Infographic
Ngày nộp:
2023-08-20 22:09:52

Thành phố Hồ Chí Minh - Nỗ lực đưa Nghị quyết 98 vào cuộc sống

Sản phẩm đồ họa mong muốn kể câu chuyện về “hành trình” của Nghị quyết 98 từ trước khi được Quốc hội ban hành cho đến những nỗ lực và hành động của TP đến cuối năm 2023.

Hình ảnh


Poster kích thước: 60x90 cm


Bài thuyết trình

* Về nội dung: Sản phẩm đồ họa mong muốn kể câu chuyện về “hành trình” của Nghị quyết 98 từ trước khi được Quốc hội ban hành cho đến những nỗ lực và hành động của TP đến cuối năm 2023.

- Phần 09 dấu mốc của Nghị quyết: Đó là những hành động chủ động, đồng bộ mạnh mẽ, nhanh chóng và xuyên suốt của hệ thống chính trị, chính quyền TP, qua đó thể hiện rõ thông điệp “Cam kết - Đổi mới - Hành động”.

- Biểu đồ hình cột: Chắt lọc những kết quả “đắt giá” của kỳ họp giữa năm HĐND TP. Đó là những con số “biết nói”, thể hiện sự chủ động, nỗ lực với quyết tâm rất cao của TP để cho ra những kết quả cụ thể, gần như ngay lập tức sau khi Nghị quyết 98 ban hành.  

- Phần nội dung kỳ họp tháng 9 và tháng 12/ 2023: Hàng loạt những đầu việc/ nhiệm vụ TP đề ra được tinh gọn, thể hiện tính quy mô, bao trùm của Nghị quyết; đồng thời thể hiện sự minh bạch, rõ ràng, nghiêm túc cho những hành động cụ thể tiếp theo của toàn bộ hệ thống chính quyền TP.

* Về hình thức: Infographic dạng áp phích (poster), kích thước 60x90 cm, màu sắc và hiệu ứng tối giản, hiện đại, vừa thân thiện, vừa mang tính nghiêm túc, phù hợp tuyên truyền chính sách.