processing...
Họ và tên:
Nguyễn Hoàng Bảo Việt
Cơ quan / Đoàn thể:
Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn, Công ty Truyền thông
Đơn vị công tác:
Đoàn Học viện Cán bộ Thành phố

Loại:
Infographic
Ngày nộp:
2023-08-19 23:21:09

MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NGHỊ QUYẾT 98/2023/QH15

Infographic giới thiệu những điểm nổi bật trong 07 nhóm chính sách được quy đinh trong Nghị quyết 98/2023/QH15

Hình ảnh


Ảnh 1


Ảnh 2


Bài thuyết trình

Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh (Nghị quyết 98) chính thức có hiệu lực từ ngày 1-8-2023. Để thực hiện hiệu quả nghị quyết này, TP Hồ Chí Minh đã chủ động, tích cực chuẩn bị cả về nguồn lực, vật lực, quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ, tạo khí thế ngay từ những ngày đầu nghị quyết có hiệu lực.