processing...
Họ và tên:
Phan Nguyễn Quỳnh Như
Cơ quan / Đoàn thể:
Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn, Công ty Truyền thông
Đơn vị công tác:
Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Loại:
Infographic
Ngày nộp:
2023-08-19 02:50:48

CẨM NANG "NGHỊ QUYẾT 98 TRONG TẦM TAY"

Cẩm nang "Nghị quyết 98 trong tầm tay" là cẩm nang cung cấp những thông tin, nội dung liên quan hơn 40 cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Hình ảnh


Trang bìa


Điều 1


Điều 2


Điều 2 - 1


Điều 3


Điều 3 - 1


Điều 4


Điều 5


Điều 6


Điều 7


Bài thuyết trình

Người dự thi: Phan Nguyễn Quỳnh Như

SĐT: 0343147021

Địa chỉ: 54/7 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM

Đơn vị: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung:

Cẩm nang "Nghị quyết 98 trong tầm tay" là cẩm nang cung cấp những thông tin, nội dung liên quan hơn 40 cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Cẩm nang gồm 10 trang bao gồm cả trang bìa, mang một tông màu xanh hiện đại, phát triển cùng với những hình ảnh minh họa phù hợp với từng lĩnh vực trong Nghị quyết 98. Cẩm nang giúp người đọc có một cái nhìn tổng quát, cơ bản về những nội dung trong Nghị quyết 98. Với cách bố trí cùng hình ảnh minh họa sẽ thu hút người đọc theo dõi và quan sát.