processing...
Họ và tên:
Lê Nguyễn Huy Hoàng Hoàng
Cơ quan / Đoàn thể:
Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn, Công ty Truyền thông
Đơn vị công tác:
Đoàn TNCS HCM Phường 5 - Quận Bình Thạnh

Loại:
Infographic
Ngày nộp:
2023-08-17 09:23:48

SPTT Những điểm nổi bật của nghị quyết 98

Những điểm nổi bật của nghị quyết 98

Hình ảnh


.


.


.


.


.


.


.


.


.


Bài thuyết trình

Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội  về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh là một văn bản pháp luật quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế, du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, có vai trò chủ đạo và là đầu tàu thúc đẩy sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Nghị quyết 98 đã được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.