processing...
Họ và tên:
Nguyễn Thị Thành
Cơ quan / Đoàn thể:
Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND Thành phố Thủ Đức và 21 quận/huyện
Đơn vị công tác:
Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ - Quận Tân Bình

Loại:
Infographic
Ngày nộp:
2023-08-10 20:10:33

Tuyên truyền Nghị quyết 98/2023/QH15

Phần 1: Tiêu đề Nghị quyết Phần 2: Quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Phần 3: Chi tiết từng lĩnh vực

Hình ảnh


Trang 1


Trang 2


Trang 3


Trang 4


Trang 5


Trang 6


Trang 7


Trang 8


Trang 9


Trang 10


Trang 11


Trang 12


Bài thuyết trình

Sản phẩm inforgraphic do nhóm thực hiện gồm:

Nguyễn Thị Thành - Giáo viên

Tống Hồng Thái - Cựu học sinh

Đơn vị: Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ - Quận Tân Bình

Sản phẩm giới thiệu Nghị quyết 98/2023/QH của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Phần 1: Giới thiệu các lĩnh vực áp dụng thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triền Thành phố gồm:

+ Quản lý đầu tư.

+ Tài chính, ngân sách nhà nước.

+ Quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường.

+ Ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

+ Tổ chức bộ máy của chính quyền Thành phố và thành phố Thủ Đức.

Phần 2: Giới thiệu chi tiết về các lĩnh vực để tuyên truyền nội dung chính của từng lĩnh vực.