processing...
Họ và tên:
NGUYỄN ĐÌNH BẢO
Cơ quan / Đoàn thể:
Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND Thành phố Thủ Đức và 21 quận/huyện
Đơn vị công tác:
Trung tâm Văn hóa quận Bình Thạnh

Loại:
Infographic
Ngày nộp:
2023-08-10 14:26:45

Nghị quyết 98/2023/QH15: Những điểm nổi bật - Một số cơ chế, chính sách nổi bật

Nghị quyết 98/2023/QH15 gồm 12 điều trong đó quy định 44 cơ chế, chính sách trên 7 lĩnh vực với 13 cơ chế, chính sách nổi bật lần đầu được trao quyền cho Thành phố Hồ Chí Minh

Hình ảnh


TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN BÌNH THẠNH


Bài thuyết trình

Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội, ban hành ngày 24/6/2023 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã trao cho Thành phố Hồ Chí Minh  nhiều cơ chế chính sách mới, khá toàn diện, tạo đà cho Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc, phát triển. Hành động quyết liệt hiện thực hóa Nghị quyết 98 là trọng trách, sứ mệnh của Thành phố Hồ Chí Minh đối với cả nước. Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết 98 cũng là điều kiện thuận lợi, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 98/2023/QH15, do đó với vai trò là đơn vị thực hiện chức năng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng đi vào thực tế đời sống xã hội, đó là lý do đơn vị Trung tâm Văn hoá quận Bình Thạnh thực hiện và tham gia Hội thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết 98/2023/QH15 qua hình thức thực hiện Infographic tuyên truyền.

Sản phẩm Infographic tuyên truyền Nghị quyết 98/2023/QH15 được đơn vị thiết kế trên cơ sở kết hợp giữa việc chọn lọc những thông tin quan trọng, nổi bật gắn với hình ảnh minh họa kèm theo màu sắc sinh động và bắt mắt. Từ đó có thể truyền đạt thông tin nhanh gọn và rõ ràng hơn cho người đọc.

Trong đó, tập trung giới thiệu những điểm nổi bật của Nghị quyết 98/2023/QH15: gồm 12 điều trong đó quy định 44 cơ chế, chính sách trên 7 lĩnh vực, Với 13 cơ chế, chính sách nổi bật lần đầu được trao quyền cho Thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết 98 ra đời, được xem là thành công cho Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước - thành công của tinh thần cải cách, của đòi hỏi từ thực tiễn và yêu cầu phát triển, tạo bước tiến mới về sự chủ động của địa phương trong tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ công chức và người làm việc không chuyên trách ở phường, xã một cách hợp lý theo quy mô dân số và tính chất công việc; tăng tính chủ động trong huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nghị quyết 98 như luồng gió mới, cổ vũ, động viên đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố hồ chí minh tiến về phía trước với sức mạnh từ nhận thức đến hành động, trên dưới đồng lòng với tinh thần “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh”.

          Thông qua sản phẩm Infographic tuyên truyền Nghị quyết 98/2023/QH15, Trung tâm Văn hoá quận Bình Thạnh mong muốn truyền tải những nội dung chính, trọng tâm của Nghị quyết nêu trên với nội dung và hình thức trình bày đẹp mắt, nhiều màu sắc phong phú để giúp các cơ quan, tổ chức, Nhân dân thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu, ghi nhớ những thông tin, chủ trương quan trọng để tham mưu và thực hiện cụ thể hoá Nghị quyết 98/2023/QH15 đạt nhiều kết quả tích và hiệu quả trong tương lai, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao; là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hoá, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.